08-Jun-03 N123RX Agusta 109K2 Salt Lake City, US-Utah